سامانه پذیرش دانشجویان ایرانی مقیم خارج در دانشگاه آزاد راه‌اندازی شد

سامانه پذیرش دانشجویان ایرانی مقیم خارج در دانشگاه آزاد راه‌اندازی شد

مدیرکل بین الملل دانشگاه آزاد از راه‌اندازی سامانه پذیرش دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور خبرداد و گفت: امکان ادامه تحصیل این متقاضیان در مقاطع ارشد و دکتری این دانشگاه فراهم شده‌است.

سامانه پذیرش دانشجویان ایرانی مقیم خارج در دانشگاه آزاد راه‌اندازی شد

(image)

مدیرکل بین الملل دانشگاه آزاد از راه‌اندازی سامانه پذیرش دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور خبرداد و گفت: امکان ادامه تحصیل این متقاضیان در مقاطع ارشد و دکتری این دانشگاه فراهم شده‌است.
سامانه پذیرش دانشجویان ایرانی مقیم خارج در دانشگاه آزاد راه‌اندازی شد

بک لینک رنک 4

car