سالانه ۸۴۰ هزار فارغ‌التحصیل جویای کار داریم

سالانه ۸۴۰ هزار فارغ‌التحصیل جویای کار داریم

معاون امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت که سالانه ۸۴۰ هزار فارغ‌التحصیل در کشور خواهیم داشت که این افراد نیاز به اشتغال دارند و باید راهکارهای لازم ارائه شود.

سالانه ۸۴۰ هزار فارغ‌التحصیل جویای کار داریم

(image)

معاون امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت که سالانه ۸۴۰ هزار فارغ‌التحصیل در کشور خواهیم داشت که این افراد نیاز به اشتغال دارند و باید راهکارهای لازم ارائه شود.
سالانه ۸۴۰ هزار فارغ‌التحصیل جویای کار داریم