سازمان منطقه آزاد کیش تخلف ۲۲۰۰ میلیاردی در این جزیره را تکذیب کرد

سازمان منطقه آزاد کیش تخلف ۲۲۰۰ میلیاردی در این جزیره را تکذیب کرد

سازمان منطقه آزاد کیش در اطلاعیه‌ای خبری مبنی بر تخلف ۲۲۰۰ میلیاردی در جزیره کیش را تکذیب کرد.

سازمان منطقه آزاد کیش تخلف ۲۲۰۰ میلیاردی در این جزیره را تکذیب کرد

(image)

سازمان منطقه آزاد کیش در اطلاعیه‌ای خبری مبنی بر تخلف ۲۲۰۰ میلیاردی در جزیره کیش را تکذیب کرد.
سازمان منطقه آزاد کیش تخلف ۲۲۰۰ میلیاردی در این جزیره را تکذیب کرد

پرس نیوز