سازمان ملل خواستار پایان یافتن ظلم به شیعیان بحرین شد

سازمان ملل خواستار پایان یافتن ظلم به شیعیان بحرین شد

کارشناسان مستقل سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق از ظلم آل خلیفه به شیعیان بحرین و سلب تابعیت شمار زیادی از آنها خواستار پایان دادن رژیم آل خلیفه به اقدامات ظالمانه و آغاز گفت‌وگو با آنها شد.

سازمان ملل خواستار پایان یافتن ظلم به شیعیان بحرین شد

(image)

کارشناسان مستقل سازمان ملل با ابراز نگرانی عمیق از ظلم آل خلیفه به شیعیان بحرین و سلب تابعیت شمار زیادی از آنها خواستار پایان دادن رژیم آل خلیفه به اقدامات ظالمانه و آغاز گفت‌وگو با آنها شد.
سازمان ملل خواستار پایان یافتن ظلم به شیعیان بحرین شد

روزنامه ایران