زمان و نحوه برگزاری کنگره اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان اعلام شد

زمان و نحوه برگزاری کنگره اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان اعلام شد

با توجه به نزدیکی زمان برگزاری نوزدهمین کنگره سراسری جامعه اسلامی دانشجویان واحد تشکیلات اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان طی اطلاعیه ای نکاتی را پیرامون زمان و نحوه ی برگزاری کنگره اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان متذکر شد.

زمان و نحوه برگزاری کنگره اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان اعلام شد

(image)

با توجه به نزدیکی زمان برگزاری نوزدهمین کنگره سراسری جامعه اسلامی دانشجویان واحد تشکیلات اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان طی اطلاعیه ای نکاتی را پیرامون زمان و نحوه ی برگزاری کنگره اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان متذکر شد.
زمان و نحوه برگزاری کنگره اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان اعلام شد

فروش بک لینک

خبرگزاری ایران