زلزله اردل خسارت جانی در بر نداشت

زلزله اردل خسارت جانی در بر نداشت

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: ساعت ۲۳ و ۱۶ دقیقه و ۲۳ ثانیه شامگاه چهارشنبه، زلزله شهرستان اردل را لرزاند که خوشبختانه خسارت جانی در بر نداشت.

زلزله اردل خسارت جانی در بر نداشت

(image)

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: ساعت ۲۳ و ۱۶ دقیقه و ۲۳ ثانیه شامگاه چهارشنبه، زلزله شهرستان اردل را لرزاند که خوشبختانه خسارت جانی در بر نداشت.
زلزله اردل خسارت جانی در بر نداشت

خبرگزاری اصفهان