رکورد شکنی دولت یازدهم در واردات از چین/ بازار پکن در قلب تهران!

رکورد شکنی دولت یازدهم در واردات از چین/ بازار پکن در قلب تهران!

طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ جمعاً بیش از ۲۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار کالا وارد کشور شده است که به‌طور میانگین در هر سال بیش از ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به واردات کالا از چین اختصاص یافته است.

رکورد شکنی دولت یازدهم در واردات از چین/ بازار پکن در قلب تهران!

(image)

طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ جمعاً بیش از ۲۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار کالا وارد کشور شده است که به‌طور میانگین در هر سال بیش از ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به واردات کالا از چین اختصاص یافته است.
رکورد شکنی دولت یازدهم در واردات از چین/ بازار پکن در قلب تهران!

عکس های جدید