روی خوش بورس در تالار شیشه‌ای

روی خوش بورس در تالار شیشه‌ای

امروز در آغاز معاملات بازار سرمایه تعداد ۷۸هزار و ۷۷ سهم اوراق بهادار به ارزش ۲۳۴ میلیارد ریال در بیش از ۸ هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.

روی خوش بورس در تالار شیشه‌ای

(image)

امروز در آغاز معاملات بازار سرمایه تعداد ۷۸هزار و ۷۷ سهم اوراق بهادار به ارزش ۲۳۴ میلیارد ریال در بیش از ۸ هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شد.
روی خوش بورس در تالار شیشه‌ای

مدرسه