روشن کردن شمع تعدادی دانشجو مقابل وزارت نفت در شب کودتای ۲۸ مرداد

روشن کردن شمع تعدادی دانشجو مقابل وزارت نفت در شب کودتای ۲۸ مرداد

تعدادی از دانشجویان در اعتراض به عدم اصلاحات اساسی در قراردادهای جدید نفتی در شب کودتای ۲۸مرداد زیر تابلوی وزارت نفت شمع روشن کردند.

روشن کردن شمع تعدادی دانشجو مقابل وزارت نفت در شب کودتای ۲۸ مرداد

(image)

تعدادی از دانشجویان در اعتراض به عدم اصلاحات اساسی در قراردادهای جدید نفتی در شب کودتای ۲۸مرداد زیر تابلوی وزارت نفت شمع روشن کردند.
روشن کردن شمع تعدادی دانشجو مقابل وزارت نفت در شب کودتای ۲۸ مرداد

اندروید