روسیه با پرواز از ایران اهدافی را در سوریه بمباران کرد

روسیه با پرواز از ایران اهدافی را در سوریه بمباران کرد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که جنگنده‌های سوخو ۳۴ این کشور با پرواز از ایران اهدافی را در سوریه بمباران کردند.

روسیه با پرواز از ایران اهدافی را در سوریه بمباران کرد

(image)

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که جنگنده‌های سوخو ۳۴ این کشور با پرواز از ایران اهدافی را در سوریه بمباران کردند.
روسیه با پرواز از ایران اهدافی را در سوریه بمباران کرد

شبکه خانگی