روسیه از آتش‌بس انسانی در حلب حمایت کرد

روسیه از آتش‌بس انسانی در حلب حمایت کرد

وزارت دفاع روسیه از پیشنهاد نمایندۀ سازمان ملل در امورسوریه برای اعلام آتش بس هفتگی ۴۸ ساعته در حلب، حمایت کرد.

روسیه از آتش‌بس انسانی در حلب حمایت کرد

(image)

وزارت دفاع روسیه از پیشنهاد نمایندۀ سازمان ملل در امورسوریه برای اعلام آتش بس هفتگی ۴۸ ساعته در حلب، حمایت کرد.
روسیه از آتش‌بس انسانی در حلب حمایت کرد

موزیک سرا