روز قدس روز مطرح کردن آرمان بزرگ قدس شریف است

روز قدس روز مطرح کردن آرمان بزرگ قدس شریف است

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران گفت: هیچ روز دیگری مانند روز قدس نیست که همه مسلمانان یکپارچه انزجار خود را از رژیم صهیونیستی اعلام و آرمان بزرگ قدس شریف را مطرح کنند.

روز قدس روز مطرح کردن آرمان بزرگ قدس شریف است

(image)

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران گفت: هیچ روز دیگری مانند روز قدس نیست که همه مسلمانان یکپارچه انزجار خود را از رژیم صهیونیستی اعلام و آرمان بزرگ قدس شریف را مطرح کنند.
روز قدس روز مطرح کردن آرمان بزرگ قدس شریف است

خرید آنلاین vpn kerio

دانلود آهنگ آذری