روزبهانی حریفانش را در بوکس المپیک شناخت

روزبهانی حریفانش را در بوکس المپیک شناخت

احسان روزبهانی تنها بوکسور کاروان کشورمان، در اولین مسابقه اش در المپیک به مصاف پیتر مولن برگ بوکسور هلندی می رود

روزبهانی حریفانش را در بوکس المپیک شناخت

(image)

احسان روزبهانی تنها بوکسور کاروان کشورمان، در اولین مسابقه اش در المپیک به مصاف پیتر مولن برگ بوکسور هلندی می رود
روزبهانی حریفانش را در بوکس المپیک شناخت

گوشی موبایل