روحانی مظلوم‌ترین رییس‌جمهور تاریخ ایران است! +جدول مظلومیتها!

روحانی مظلوم‌ترین رییس‌جمهور تاریخ ایران است! +جدول مظلومیتها!

یکی از سایتهای حامی دولت در یادداشتی مدعی شد که حسن روحانی مظلومترین رییس‌جمهور تاریخ ایران است.

روحانی مظلوم‌ترین رییس‌جمهور تاریخ ایران است! +جدول مظلومیتها!

(image)

یکی از سایتهای حامی دولت در یادداشتی مدعی شد که حسن روحانی مظلومترین رییس‌جمهور تاریخ ایران است.
روحانی مظلوم‌ترین رییس‌جمهور تاریخ ایران است! +جدول مظلومیتها!

خرید رنک

باران دانلود