روحانی لایحه استخدامی شهرداری‌ها را به مجلس تقدیم کرد

روحانی لایحه استخدامی شهرداری‌ها را به مجلس تقدیم کرد

رئیس جمهور، لایحه «استخدامی شهرداری‌ها» را مجلس تقدیم کرد.

روحانی لایحه استخدامی شهرداری‌ها را به مجلس تقدیم کرد

(image)

رئیس جمهور، لایحه «استخدامی شهرداری‌ها» را مجلس تقدیم کرد.
روحانی لایحه استخدامی شهرداری‌ها را به مجلس تقدیم کرد

عکس جدید اینستاگرام