روحانی:‌ تهران همواره در کنار دولت و ملت عراق خواهد بود

روحانی:‌ تهران همواره در کنار دولت و ملت عراق خواهد بود

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با نخست وزیر عراق، پیروزی‌های دولت و ملت عراق بر تروریست‌ها را برای جمهوری اسلامی ایران بسیار با اهمیت دانست و تاکید کرد که تهران همواره در کنار دولت و ملت عراق خواهد بود.

روحانی:‌ تهران همواره در کنار دولت و ملت عراق خواهد بود

(image)

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با نخست وزیر عراق، پیروزی‌های دولت و ملت عراق بر تروریست‌ها را برای جمهوری اسلامی ایران بسیار با اهمیت دانست و تاکید کرد که تهران همواره در کنار دولت و ملت عراق خواهد بود.
روحانی:‌ تهران همواره در کنار دولت و ملت عراق خواهد بود

آپدیت nod32

اخبار کارگران