رهبر انقلاب در جمع خبرگان به سخنان کدام فرمانده سپاه اشاره کردند

رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع اعضای مجلس خبرگان به سخنان یکی از فرماندهان سپاه اشاره کردند و از آن به عنوان مصداقی برای پیشرفت و مقابله با تحریم یاد کردند.