رهبران انگلیس، آلمان و ایتالیا با پوتین درباره سوریه گفت‌وگو کردند

نخست‌وزیر انگلیس، صدراعظم آلمان، نخست‌وزیر ایتالیا روز جمعه با رئیس‌جمهور روسیه درباره مسائل سوریه تلفنی گفت وگو کردند.