رضایی با کسب مدال برنز اشک های بنا را پاک کرد

رضایی با کسب مدال برنز اشک های بنا را پاک کرد

نماینده وزن ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی کشورمان در بازی‌های المپیک برزیل، با پیروزی مقابل حریف سوئدی به مدال برنز دست یافت.

رضایی با کسب مدال برنز اشک های بنا را پاک کرد

(image)

نماینده وزن ۹۸ کیلوگرم کشتی فرنگی کشورمان در بازی‌های المپیک برزیل، با پیروزی مقابل حریف سوئدی به مدال برنز دست یافت.
رضایی با کسب مدال برنز اشک های بنا را پاک کرد

عرفان دینی