رشوه ۲ میلیون دلاری عربستان به العربی برای تروریست خواندن حزب الله

روزنامه الشروق الجزایر فاش کرد که عربستان برای صدور مصوبه تروریست خواندن حزب الله لبنان در اتحادیه عرب ۲ میلیون دلار به نبیل العربی دبیرکل این اتحادیه رشوه داد.