رشد اقتصادی کشور مناسب نیست/ بیکاری، تورم و گرانی مردم را رنج می‌دهد

رشد اقتصادی کشور مناسب نیست/ بیکاری، تورم و گرانی مردم را رنج می‌دهد

وزیر کشور با بیان این‌که اقتصاد ایران همچنان وابسته، ناکارآمد و ناتوان است، گفت: رشد اقتصادی کشور اصلا مناسب نیست.

رشد اقتصادی کشور مناسب نیست/ بیکاری، تورم و گرانی مردم را رنج می‌دهد

(image)

وزیر کشور با بیان این‌که اقتصاد ایران همچنان وابسته، ناکارآمد و ناتوان است، گفت: رشد اقتصادی کشور اصلا مناسب نیست.
رشد اقتصادی کشور مناسب نیست/ بیکاری، تورم و گرانی مردم را رنج می‌دهد

گوشی موبایل