رستمی: مدالم را به شهدای مدافعان حرم تقدیم می‌کنم

رستمی: مدالم را به شهدای مدافعان حرم تقدیم می‌کنم

دارنده مدال طلای وزنه‌برداری المپیک ریو گفت: هیچ‌وقت اجازه نمی‌دهیم خون شهیدان پایمال شود و همه جا ایرانی‌ها باید نشان دهند که می‌توانند بر سختی ها غلبه کنند.

رستمی: مدالم را به شهدای مدافعان حرم تقدیم می‌کنم

(image)

دارنده مدال طلای وزنه‌برداری المپیک ریو گفت: هیچ‌وقت اجازه نمی‌دهیم خون شهیدان پایمال شود و همه جا ایرانی‌ها باید نشان دهند که می‌توانند بر سختی ها غلبه کنند.
رستمی: مدالم را به شهدای مدافعان حرم تقدیم می‌کنم

خبرگذاری خوزستان