رایزنی تلفنی وزرای خارجه ایران و روسیه

رایزنی تلفنی وزرای خارجه ایران و روسیه

«سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه با «محمدجواد ظریف» همتای ایرانی خود تلفنی گفت وگو کرد.

رایزنی تلفنی وزرای خارجه ایران و روسیه

(image)

«سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه با «محمدجواد ظریف» همتای ایرانی خود تلفنی گفت وگو کرد.
رایزنی تلفنی وزرای خارجه ایران و روسیه

مرجع توریسم