رایانه‌های داعش پر از فیلم‌های غیراخلاقی است

رایانه‌های داعش پر از فیلم‌های غیراخلاقی است

۸۰ درصد رایانه های قابل حملی که از گروه تروریستی داعش بدست آمده، مملو از فیلم های غیراخلاقی و مستهجن بوده است.

رایانه‌های داعش پر از فیلم‌های غیراخلاقی است

(image)

۸۰ درصد رایانه های قابل حملی که از گروه تروریستی داعش بدست آمده، مملو از فیلم های غیراخلاقی و مستهجن بوده است.
رایانه‌های داعش پر از فیلم‌های غیراخلاقی است

دانلود موزیک