راه اندازی نخستین مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب وکار نوپای فاوا در شیراز

راه اندازی نخستین مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب وکار نوپای فاوا در شیراز
وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات در جمع نخبگان و فعالان پارک علم و فناوری شیراز اظهار کرد: با ایجاد زیرساخت های فناوری و ارتباطات، تجارت در فضای مجازی تسهیل می یابد.

راه اندازی نخستین مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب وکار نوپای فاوا در شیراز

وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات در جمع نخبگان و فعالان پارک علم و فناوری شیراز اظهار کرد: با ایجاد زیرساخت های فناوری و ارتباطات، تجارت در فضای مجازی تسهیل می یابد.
راه اندازی نخستین مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب وکار نوپای فاوا در شیراز

تکست آهنگ