راه‌اندازی رشته معدن در مقطع کارشناسی دانشگاه حکیم سبزواری

راه‌اندازی رشته معدن در مقطع کارشناسی دانشگاه حکیم سبزواری

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: با توجه به نیازهای منطقه، درصددیم اگر امکانات و پتانسیل‌های علمی فراهم شود، در مقطع کارشناسی رشته معدن را راه‌اندازی کنیم.

راه‌اندازی رشته معدن در مقطع کارشناسی دانشگاه حکیم سبزواری

(image)

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: با توجه به نیازهای منطقه، درصددیم اگر امکانات و پتانسیل‌های علمی فراهم شود، در مقطع کارشناسی رشته معدن را راه‌اندازی کنیم.
راه‌اندازی رشته معدن در مقطع کارشناسی دانشگاه حکیم سبزواری

دانلود فیلم جدید