رئیس مجلس اعلای عراق با ظریف دیدار کرد

رئیس مجلس اعلای عراق با ظریف دیدار کرد

سید عمار حکیم در تهران با وزیر امور خارجه کشورمان به بحث و تبادل نظر پرداخت.

رئیس مجلس اعلای عراق با ظریف دیدار کرد

(image)

سید عمار حکیم در تهران با وزیر امور خارجه کشورمان به بحث و تبادل نظر پرداخت.
رئیس مجلس اعلای عراق با ظریف دیدار کرد

فروش بک لینک

اتوبیوگرافی