رئیس دیوان محاسبات هم دوشغله است؟

رئیس دیوان محاسبات هم دوشغله است؟

پس از گذشت ۱۹ روز از انتخاب عادل آذر به عنوان رئیس دیوان محاسبات، هنوز متولی جدید مرکز آمار ایران توسط نوبخت معرفی نشده و آذر استعفای رسمی خود را از ریاست مرکز آمار اعلام نکرده است.

رئیس دیوان محاسبات هم دوشغله است؟

(image)

پس از گذشت ۱۹ روز از انتخاب عادل آذر به عنوان رئیس دیوان محاسبات، هنوز متولی جدید مرکز آمار ایران توسط نوبخت معرفی نشده و آذر استعفای رسمی خود را از ریاست مرکز آمار اعلام نکرده است.
رئیس دیوان محاسبات هم دوشغله است؟

خبرهای داغ