رئیس جمهور نیم نگاهی به اخوی خود داشته باشند

رئیس جمهور نیم نگاهی به اخوی خود داشته باشند

با توجه به اظهارات ریاست سازمان بازرسی و افشاگری‌های چند تن از نمایندگان سابق مجلس، پیشنهاد حقیر به ریاست جمهوری است که از آن جایی که وی با کسی عقد اخوت نبسته‌اند، نیم نگاهی نیز به اخوی داشته باشند، باشد که با مولایمان علی (ع) محشور شوند.

رئیس جمهور نیم نگاهی به اخوی خود داشته باشند

(image)

با توجه به اظهارات ریاست سازمان بازرسی و افشاگری‌های چند تن از نمایندگان سابق مجلس، پیشنهاد حقیر به ریاست جمهوری است که از آن جایی که وی با کسی عقد اخوت نبسته‌اند، نیم نگاهی نیز به اخوی داشته باشند، باشد که با مولایمان علی (ع) محشور شوند.
رئیس جمهور نیم نگاهی به اخوی خود داشته باشند

فروش بک لینک

اخبار جهان