رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی گیلان معرفی شد

یوسف‌زاده‌چابک رئیس بیمارستان پورسینای رشت امروز با حضور مقام‌های وزارت بهداشت، مدیران کل و دانشگاهیان استان به عنوان رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی گیلان معرفی شد