رئال مادرید ۳-۲ سویا/ زیدان اولین جام فصل را به نام کهکشانی ها کرد

رئال مادرید ۳-۲ سویا/ زیدان اولین جام فصل را به نام کهکشانی ها کرد

رئال مادرید در دیداری که تا آستانه شکست پیش رفت در نبود رونالدو و بیل با غلبه بر سویا قهرمان سوپر کاپ اروپا شد.

رئال مادرید ۳-۲ سویا/ زیدان اولین جام فصل را به نام کهکشانی ها کرد

(image)

رئال مادرید در دیداری که تا آستانه شکست پیش رفت در نبود رونالدو و بیل با غلبه بر سویا قهرمان سوپر کاپ اروپا شد.
رئال مادرید ۳-۲ سویا/ زیدان اولین جام فصل را به نام کهکشانی ها کرد