ذوب آهن ۴-۲ استقلال خوزستان/ یحیی با جام به استقبال لیگ رفت

ذوب آهن ۴-۲ استقلال خوزستان/ یحیی با جام به استقبال لیگ رفت

دیدار تیم‌های استقلال خوزستان و ذوب آهن اصفهان در طول ۹۰ دقیقه با تساوی به پایان رسید اما در وقت‌های اضافه ذوبی‌ها با نتیجه ۴ بر ۲ پیروز و قهرمان شدند.

ذوب آهن ۴-۲ استقلال خوزستان/ یحیی با جام به استقبال لیگ رفت

(image)

دیدار تیم‌های استقلال خوزستان و ذوب آهن اصفهان در طول ۹۰ دقیقه با تساوی به پایان رسید اما در وقت‌های اضافه ذوبی‌ها با نتیجه ۴ بر ۲ پیروز و قهرمان شدند.
ذوب آهن ۴-۲ استقلال خوزستان/ یحیی با جام به استقبال لیگ رفت

گروه تلگرام