دیرکرد جرایم رانندگی تا پایان ۹۴ بخشیده می‌شود/ پیش‌بینی ۱۴ هزار میلیارد تومان اوراق در بودجه

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ گفت: با مصوبه تلفیق و در صورت تصویب صحن مجلس، جریمه ناشی از دیرکرد پرداخت جرایم رانندگی تا پایان ۹۴ بخشیده می شود.