دیدار رئیس جمهور با نخبگان و ایثارگران کهگیلویه وبویراحمد+تصاویر

دیدار رئیس جمهور با نخبگان و ایثارگران کهگیلویه وبویراحمد+تصاویر
رئیس جمهور عصر امروز در سی امین سفر استانی خود در جمع ایثارگران و نخگبان کهگیلویه وبویراحمد به سخنرانی پرداخت.

دیدار رئیس جمهور با نخبگان و ایثارگران کهگیلویه وبویراحمد+تصاویر

رئیس جمهور عصر امروز در سی امین سفر استانی خود در جمع ایثارگران و نخگبان کهگیلویه وبویراحمد به سخنرانی پرداخت.
دیدار رئیس جمهور با نخبگان و ایثارگران کهگیلویه وبویراحمد+تصاویر

car