دیدار جمعی از فرهیختگان و علمای اهل سنت گنبد با امام جمعه اهل تشیع

دیدار جمعی از فرهیختگان و علمای اهل سنت گنبد با امام جمعه اهل تشیع
جمعی از نخبگان، فرهیختگان و علمای اهل سنت گنبدکاووس با امام جمعه اهل تشیع این شهرستان دیدار و گفتگو کردند.

دیدار جمعی از فرهیختگان و علمای اهل سنت گنبد با امام جمعه اهل تشیع

جمعی از نخبگان، فرهیختگان و علمای اهل سنت گنبدکاووس با امام جمعه اهل تشیع این شهرستان دیدار و گفتگو کردند.
دیدار جمعی از فرهیختگان و علمای اهل سنت گنبد با امام جمعه اهل تشیع

شبکه خانگی