دونالد ترامپ در رابطه با هک ایمیل‌های کلینتون متهم به خیانت شد

دونالد ترامپ در رابطه با هک ایمیل‌های کلینتون متهم به خیانت شد

بعد از اینکه دونالد ترامپ، از روسیه خواست ایمیل‌های ناپدید شده هیلاری کلینتون، رقیب دموکراتش را پیدا و منتشر کند، بسیاری از کاربران امریکایی در شبکه‌های اجتماعی و همچنین برخی شخصیت‌های این کشور وی را به خیانت متهم کردند.

دونالد ترامپ در رابطه با هک ایمیل‌های کلینتون متهم به خیانت شد

(image)

بعد از اینکه دونالد ترامپ، از روسیه خواست ایمیل‌های ناپدید شده هیلاری کلینتون، رقیب دموکراتش را پیدا و منتشر کند، بسیاری از کاربران امریکایی در شبکه‌های اجتماعی و همچنین برخی شخصیت‌های این کشور وی را به خیانت متهم کردند.
دونالد ترامپ در رابطه با هک ایمیل‌های کلینتون متهم به خیانت شد

مهارت برتر