دونالد‌ ترامپ رئیس جمهور آینده آمریکا خواهد شد

استاد رشته علوم سیاسی در دانشگاه نیویورک معتقد است فرمولی را کشف کرده که بر اساس آن ترامپ در نهایت رئیس جمهور آمریکا خواهد شد.