دومین حادثه برای سربازان در نوشهر/ ۸ کشته و زخمی در حادثه واژگونی مینی بوس حامل سربازان

دومین حادثه برای سربازان در نوشهر/ ۸ کشته و زخمی در حادثه واژگونی مینی بوس حامل سربازان

شمار مصدومان و کشته شدگان سانحه واژگونی مینی بوس حامل سربازان و کارکنان ارتش در نوشهر افزایش یافت.

دومین حادثه برای سربازان در نوشهر/ ۸ کشته و زخمی در حادثه واژگونی مینی بوس حامل سربازان

(image)

شمار مصدومان و کشته شدگان سانحه واژگونی مینی بوس حامل سربازان و کارکنان ارتش در نوشهر افزایش یافت.
دومین حادثه برای سربازان در نوشهر/ ۸ کشته و زخمی در حادثه واژگونی مینی بوس حامل سربازان

کیمیا دانلود