دولت یازدهم خون مردم فرانسه را رنگین‌تر از مردم عراق نداند

دولت یازدهم خون مردم فرانسه را رنگین‌تر از مردم عراق نداند

معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: از دولت یازدهم می‌خواهیم که در قبال مردم عراق موضع‌گیری کند؛ مردم عراق را از خود بداند و خون مردم فرانسه را رنگین‌تر نداند.

دولت یازدهم خون مردم فرانسه را رنگین‌تر از مردم عراق نداند

(image)

معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: از دولت یازدهم می‌خواهیم که در قبال مردم عراق موضع‌گیری کند؛ مردم عراق را از خود بداند و خون مردم فرانسه را رنگین‌تر نداند.
دولت یازدهم خون مردم فرانسه را رنگین‌تر از مردم عراق نداند

سیستم اطلاع رسانی