دولت یازدهم با منتقدان چه کرد؟/ یک کارنامه سیاه!

دولت یازدهم با منتقدان چه کرد؟/ یک کارنامه سیاه!

دیروز جهانگیری ادعا کرد دولت از انتقادپذیری بالایی برخوردار است. او از دولتی حرف می‌زند که فقط در ۶ ماه گذشته بیش از ۳۰ بار از رسانه‌های منتقدش شکایت و چند روزنامه و سایت خبری را توقیف کرده است.

دولت یازدهم با منتقدان چه کرد؟/ یک کارنامه سیاه!

(image)

دیروز جهانگیری ادعا کرد دولت از انتقادپذیری بالایی برخوردار است. او از دولتی حرف می‌زند که فقط در ۶ ماه گذشته بیش از ۳۰ بار از رسانه‌های منتقدش شکایت و چند روزنامه و سایت خبری را توقیف کرده است.
دولت یازدهم با منتقدان چه کرد؟/ یک کارنامه سیاه!

ورزش و زندگی