دولت موضوع فیش‌های حقوقی را توجیه نکند

دولت موضوع فیش‌های حقوقی را توجیه نکند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت باید درباره فیش‌های نجومی شفاف‌سازی کند و دنبال توجیه نباشد چراکه اگر توجیه کند یک خطا، هزار خطا می‌شود.

دولت موضوع فیش‌های حقوقی را توجیه نکند

(image)

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت باید درباره فیش‌های نجومی شفاف‌سازی کند و دنبال توجیه نباشد چراکه اگر توجیه کند یک خطا، هزار خطا می‌شود.
دولت موضوع فیش‌های حقوقی را توجیه نکند

خرید vpn تست اکانت

ساخت بنر