دولت حمایت خود را در رابطه با مسلمانان مظلوم کشمیر اعلام کند

دولت حمایت خود را در رابطه با مسلمانان مظلوم کشمیر اعلام کند

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان با صدور بیانیه‌‌ای در خصوص کشتار مردم مسلمان و بی‌دفاع کشمیر اعلام کرد: دولت حمایت خود را در رابطه با مسلمانان مظلوم کشمیر اعلام کند.

دولت حمایت خود را در رابطه با مسلمانان مظلوم کشمیر اعلام کند

(image)

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان با صدور بیانیه‌‌ای در خصوص کشتار مردم مسلمان و بی‌دفاع کشمیر اعلام کرد: دولت حمایت خود را در رابطه با مسلمانان مظلوم کشمیر اعلام کند.
دولت حمایت خود را در رابطه با مسلمانان مظلوم کشمیر اعلام کند

دانلود فیلم خارجی