دولت باید مصرف کالاهای خارجی را برخود حرام کند

سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: دولت باید مصرف کالاهای خارجی را جز در موارد ضروری بر خود حرام کند.