دوستاره تیم ملی کشتی فرنگی شنبه وزن‌کشی می‌کنند

دوستاره تیم ملی کشتی فرنگی شنبه وزن‌کشی می‌کنند

دو نماینده کشتی فرنگی ایران در المپیک شنبه به روی باسکول می روند تا کسب مجوز از روز یکشنبه به روی تشک بروند.

دوستاره تیم ملی کشتی فرنگی شنبه وزن‌کشی می‌کنند

(image)

دو نماینده کشتی فرنگی ایران در المپیک شنبه به روی باسکول می روند تا کسب مجوز از روز یکشنبه به روی تشک بروند.
دوستاره تیم ملی کشتی فرنگی شنبه وزن‌کشی می‌کنند

مجله اتومبیل