دفاع اوباما از دیپلماسی خود با ایران

باراک اوباما در دیدار از وزارت خارجه آمریکا از دیپلماسی خود در قبال ایران و سوریه دفاع کرد.