دفاع از اسلام، مسلمانان و حرم اهل بیت(ع) هدف مدافعین حرم است

دفاع از اسلام، مسلمانان و حرم اهل بیت(ع) هدف مدافعین حرم است

رئیس‌جمهور در دیدار والدین و همسر شهید مدافع حرم حمیدرضا اسداللهی، دفاع از مسلمانان، حرم اهل بیت(ع) و حیثیت و آبروی اسلام را هدف و انگیزه واقعی مدافعین حرم دانست.

دفاع از اسلام، مسلمانان و حرم اهل بیت(ع) هدف مدافعین حرم است

(image)

رئیس‌جمهور در دیدار والدین و همسر شهید مدافع حرم حمیدرضا اسداللهی، دفاع از مسلمانان، حرم اهل بیت(ع) و حیثیت و آبروی اسلام را هدف و انگیزه واقعی مدافعین حرم دانست.
دفاع از اسلام، مسلمانان و حرم اهل بیت(ع) هدف مدافعین حرم است

پایگاه خبری مبارز