دستگاه دیپلماسی کشور موضعی قوی‌تر نسبت به اتفاقات عراق داشته باشد

دستگاه دیپلماسی کشور موضعی قوی‌تر نسبت به اتفاقات عراق داشته باشد

مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: ملت و دولت عراق، ملت و دولت شیعی و مسلمان هستند و این مساله دستگاه دیپلماسی کشور را موظف می‌کند تا موضعی قوی‌تر و سریع‌تر نسبت به این اتفاقات داشته باشد.

دستگاه دیپلماسی کشور موضعی قوی‌تر نسبت به اتفاقات عراق داشته باشد

(image)

مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: ملت و دولت عراق، ملت و دولت شیعی و مسلمان هستند و این مساله دستگاه دیپلماسی کشور را موظف می‌کند تا موضعی قوی‌تر و سریع‌تر نسبت به این اتفاقات داشته باشد.
دستگاه دیپلماسی کشور موضعی قوی‌تر نسبت به اتفاقات عراق داشته باشد

بک لینک رنک 8

موزیک سرا