دستکاری ناشیانه رئیس‌جمهور در آمارنفتی دولت قبل +جدول

دستکاری ناشیانه رئیس‌جمهور در آمارنفتی دولت قبل +جدول

اگر آمار میعانات گازی همچون روال همیشگی در آمار صادرات غیرنفتی ذکر می‌شد، رقم صادرات غیرنفتی دولت احمدی‌نژاد بالاتر می‌آمد.

دستکاری ناشیانه رئیس‌جمهور در آمارنفتی دولت قبل +جدول

(image)

اگر آمار میعانات گازی همچون روال همیشگی در آمار صادرات غیرنفتی ذکر می‌شد، رقم صادرات غیرنفتی دولت احمدی‌نژاد بالاتر می‌آمد.
دستکاری ناشیانه رئیس‌جمهور در آمارنفتی دولت قبل +جدول

افق