دستاورد فیش‌های نجومی برای دولت/ همین که کسی به «برجام» فکر نمی‌کند، کافی است!

دستاورد فیش‌های نجومی برای دولت/ همین که کسی به «برجام» فکر نمی‌کند، کافی است!

همین که در ماه گذشته کمتر کسی از گشایش های معجزه آسا و نامرئی فتح الفتوح برجام می‌پرسد و دستاوردهای «تقریبا هیچ» آن مسکوت مانده خود یک گشایش مهم برای دولت است.

دستاورد فیش‌های نجومی برای دولت/ همین که کسی به «برجام» فکر نمی‌کند، کافی است!

(image)

همین که در ماه گذشته کمتر کسی از گشایش های معجزه آسا و نامرئی فتح الفتوح برجام می‌پرسد و دستاوردهای «تقریبا هیچ» آن مسکوت مانده خود یک گشایش مهم برای دولت است.
دستاورد فیش‌های نجومی برای دولت/ همین که کسی به «برجام» فکر نمی‌کند، کافی است!

خرید بک لینک

مرجع سلامتی