دزدی زن ترامپ از زن اوباما

دزدی زن ترامپ از زن اوباما

شب گذشته (دوشنبه) قرار بود شب بزرگ دونالد ترامپ،‌ نامزد حزب جمهوری‌خواه آمریکا، در کنوانسیون حزبی باشد اما خبرنگاران به زودی آن را تبدیل به کابوسی برای وی کردند.

دزدی زن ترامپ از زن اوباما

(image)

شب گذشته (دوشنبه) قرار بود شب بزرگ دونالد ترامپ،‌ نامزد حزب جمهوری‌خواه آمریکا، در کنوانسیون حزبی باشد اما خبرنگاران به زودی آن را تبدیل به کابوسی برای وی کردند.
دزدی زن ترامپ از زن اوباما

افق